27. judaizm i religie powiązane (hebrajczycy, izrael, kabała, karaimi, mandaizm, mozaizm, palestyna, samarytanie, żydzi) oraz ringatu

zgodnie ze spisem treści, który jest wspólny dla wszystkich religii, w tym miejscu powinny znaleźć się rozdziały dotyczące wróżenia przy pomocy kart tarota.

jednakże, logicznie rzecz biorąc, przed rozdziałami tarotowymi, czytelnik powinien mieć podstawową znajomość kabały, na której tarot jest oparty.

dlatego w tym miejscu łamię zasady standardowego spisu treści i umieszczam rozdziały dotyczące kabały.


27. 9. 9. okultyzm, spirytyzm, ezoteryka, parapsychologia, kabała


27. 9. 9. 1. kabała (cz 1)

 

kabała to duchowa mistyczno-filozoficzna szkoła judaizmu, na podstawie tory, zoharu, ec haim, talmudu dziesięciu sefirot, sefer jeciry, bahir, dzieł izaaka lurii i baala sulama. 

kabała opiera się na objawieniach, których doświadczali prorocy, tym sposobem można poznać ukrytą naturę stwórcy i przewidzieć jego przyszłe czyny. 

talmud głosi, że w torze istnieją cztery poziomy rozumienia (pardes): 

1 pszat - rozumienie proste, bezpośrednie, 

2. remez - aluzja, 

3. drasz - interpretacja, 

4. sod – tajemnica. 

kabała to najniższy poziom rozumienia, może ją studiować ten kto pojął wszystkie poprzednie poziomy, torę pisaną i torę ustną. 

kabała rozwinęła się po 1492, po wygnaniu żydów z hiszpanii, wraz z wybuchem ruchu mesjanistycznego jako dążenia do odkupienia grzechów. 

podczas snu dusza izaaka lurii wstępowała do nieba i rozmawiała z wielkimi nauczycielami z przeszłości. 

chasydzi niemieccy stosowali metody gematrii i notarikonu. 

israel baal szem tow propagował połączenie mistyki, kabały, tradycji talmudycznej jako uderzenie w skostnienie ortodoksji rabinów, jego następca dow ber z międzyrzecza skierował chasydyzm na tory kabalistyki lurii. 

nawet mitnagdim nieobca była kabała. 

sabatarianizm zalecał studiowanie kabały, w szczególności interpretację zoharu i praktyki ezoteryczne. 

donmeh nawiązywali do kabały (upadek sophii), uważali, że ludzie prawdy powinni żyć wśród wyznawców różnych religii, dlatego przeszli na islam. 

frankizm jako ruch ezoteryczny opierał się na kabalistycznej księdze zohar. frankiści przeszli na katolicyzm, szabetaj cewi został dla nich odpowiednikiem abrahama, a baruchja russo izaakiem, frank był mesjaszem jezusem. misja franka polegała na uwolnieniu panny (szechiny, czyli obecności boga) z wizerunku chrześcijańskiej panny marii i służeniu jej jako naczyniu, zanim połączy się z wielkim bratem, co zapoczątkuje okres mesjański. dobry bóg, ejn-sof, wielki brat, tiferet i panna, szechina, połączą się po przejściu franka na katolicyzm, który był ostatnią zasłoną oddzielająca pannę od boga. 

chabad to akronim o trzech sefirot: chochma (mądrość), bina (zrozumienie), daat (wiedza) (chabad-lubawicz). 

gwiazda dawida nawiązuje świadomie do znaczenia hinduistycznego: złączenia męskiego bóstwa z jego żeńską esencją szechiną, w ten sposób stosunek stał się sakramentem, na poziomie duchowym jest to najwyższy symbol zrównoważonej boskości.

keter to okrąg z punktem w środku. w kabale - oznacza sefirot malchut (materię). 

salomon zamknął za pomocą zaklęć 72 demony w mosiężnym naczyniu. od tamtej pory służą każdemu, kto poznał ich pieczęcie i w zakreślonym kręgu magicznym wypowiedział salomonowe zaklęcia. 

kabaliści przypisywali salomonowi napisanie ksiąg kabalistycznych i okultystycznych, np "sztuka goecji" i "mały klucz salomona", które pochodzą z xvi-xvii w.

 

cztery światy

 

kabalistyczny podział na cztery światy (cztery poziomy bytu) (charles fielding „praktyczna kabała”), nie stał się płodny, tym niemniej zamieszczam go ze względów systematycznych. 

w tym układzie atziluth to keter, briah to chochma i bina, jetzirach to kolejne 6 sefirot, a assijah to malchut. atziluth to świat emanacji, briah świat stworzenia, jetzirach świat ukształtowania i assijah świat działania.
Waldemar Mierniczek

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

27. judaizm i religie powiązane (hebrajczycy, izrael, kabała, karaimi, mandaizm, mozaizm, palestyna, samarytanie, żydzi) oraz ringatu